svētdiena, 2018. gada 10. jūnijs

Kol.4:2

Esiet pastāvīgi iekš lūgšanas un esiet nomodā iekš tās ar pateicību.