ceturtdiena, 2018. gada 28. jūnijs

Lk.19:8-9

Caķejs piegājis sacīja uz To Kungu: redzi, Kungs, pusi no savas mantas es došu nabagiem; un ja es kam ko novīlis, to es četrkārtīgi atdošu. Bet Jēzus uz to sacīja: šodien šim namam žēlastība notikusi.