piektdiena, 2018. gada 1. jūnijs

1.Jņ.4:14

Mēs esam redzējuši un apliecinājam, ka Tas Tēvs To Dēlu ir sūtījis par pasaules Pestītāju.