pirmdiena, 2018. gada 7. maijs

Sal.pam.3:11

Neatmet Tā Kunga pamācīšanu, un lai viņa pārmācīšana tev neriebj.