pirmdiena, 2018. gada 7. maijs

2.Kor.13:11

Esiet līksmi, topiet pilnīgi, iepriecinājaties savā starpā, esat vienprātīgi, turat mieru; tad tas mīlestības un miera Dievs būs ar jums.