svētdiena, 2018. gada 13. maijs

2.Kor.13:13

Tā Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem.