pirmdiena, 2018. gada 14. maijs

Ps.33:5

Zeme ir pilna Tā Kunga žēlastības.