piektdiena, 2018. gada 16. februāris

Ps.50:15

Piesauc mani bēdu laikā, tad es tevi gribu izraut, un tev būs mani godāt.