piektdiena, 2018. gada 16. februāris

Ebr.4:16

Ar drošību pieejam pie tā žēlastības krēsla, lai apžēlošanu dabūjam un žēlastību atrodam par palīdzību savā laikā.