pirmdiena, 2018. gada 19. februāris

Joz.24:15

Ja tas jums nepatiks, Tam Kungam kalpot, tad izvēlaties sev šodien, kam jūs gribat kalpot, bet es un mans nams, mēs kalposim Tam Kungam.