pirmdiena, 2018. gada 5. februāris

Joz.1:8

Lai šī bauslības grāmata neatstājās no tavas mutes, bet apdomā to dienām naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tanī stāv rakstīts.