pirmdiena, 2018. gada 5. februāris

Lk.11:28

Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā.