trešdiena, 2018. gada 21. februāris

Ebr.2:1

Tāpēc mums būs jo vairāk vērā ņemt to vārdu, ko esam dzirdējuši, ka jel netopam aizrauti pazušanā.