trešdiena, 2018. gada 21. februāris

Jes.52:12

Tas Kungs ies jūsu priekšā, un jums pakaļ ies Izraēla Dievs.