trešdiena, 2018. gada 10. janvāris

Jes.12:1

Es tev pateicos, Kungs, ka tu dusmīgs bijis uz mani, un tava dusmība ir novērsusies, un tu mani iepriecini.