trešdiena, 2018. gada 10. janvāris

1.Tes.5:9

Dievs mūs nav nolicis uz dusmību, bet uz mūžīgas dzīvības panākšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.