svētdiena, 2017. gada 10. decembris

1.Kor.12:20

Ir gan daudz locekļu, bet viena miesa.