svētdiena, 2017. gada 19. novembris

5.Moz.2:7

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis visos tavos darbos.