svētdiena, 2017. gada 19. novembris

1.Kor.3:7

Nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē.