svētdiena, 2017. gada 1. oktobris

Rom.4:17

Dievs sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu.