pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris

Jes.42:6

Es, Tas Kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju.