piektdiena, 2017. gada 2. jūnijs

Ps.77:3

Savā bēdu laikā es meklēju To Kungu. Mana roka ir naktī izstiepta un nepagurst.