piektdiena, 2017. gada 2. jūnijs

2.Tes.3:5

Pats Kungs lai vērš jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību.