pirmdiena, 2017. gada 26. jūnijs

Ps.119:43

Neatrauj pavisam manai mutei patiesības vārdu.