pirmdiena, 2017. gada 26. jūnijs

1.Kor.4:1-2

Lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.