svētdiena, 2017. gada 21. maijs

1.Ķēn.3:5-6, 9

Tas Kungs Salamanam parādījās sapnī. Tas Kungs sacīja: "Saki man, ko lai Es tev dodu?" Salamans sacīja: "Dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār Tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu."