svētdiena, 2017. gada 30. aprīlis

Jņ.8:36

Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.