pirmdiena, 2017. gada 1. maijs

Jer.18:6

Redzi, kā māls podnieka rokā, tā jūs esat Manā rokā.