ceturtdiena, 2017. gada 13. aprīlis

Jņ.1:29

Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.