ceturtdiena, 2017. gada 13. aprīlis

Joēla 2:17

Saudzē un žēlo, ak, Kungs, Savu tautu, neatstāj kaunā Savu mantojumu.