trešdiena, 2017. gada 1. marts

2.Moz.33:20

Viņš sacīja: "Manu vaigu tu nedrīksti redzēt, jo cilvēks nevar Mani redzēt un palikt dzīvs."