trešdiena, 2017. gada 1. marts

Ebr.11:1-2

Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jo, tanī stāvēdami, tēvi saņēmuši liecību.