pirmdiena, 2017. gada 16. janvāris

Jes.44:6

Es esmu pirmais un pēdējais.