pirmdiena, 2017. gada 16. janvāris

Jņ.13:35

No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.