pirmdiena, 2017. gada 23. janvāris

2.Moz.34:21

Sešas dienas tev jāstrādā, bet septītajā dienā tev jābūt mierā.