pirmdiena, 2017. gada 23. janvāris

1.Kor.7:23

Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem.