svētdiena, 2016. gada 27. novembris

Mk.16:20

Tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.