pirmdiena, 2016. gada 28. novembris

Ps.112:1

Svētīgs tas cilvēks, kas bīstas To Kungu, kam ir sirsnīgs prieks par Viņa baušļiem!