pirmdiena, 2016. gada 7. novembris

2.Tim.2:19

Lai atturas no netaisnības ikviens, kas daudzina Tā Kunga Vārdu.