svētdiena, 2016. gada 9. oktobris

4.Moz.14:20

Tas Kungs sacīja: "Es esmu piedevis, kā tu to esi lūdzis."