piektdiena, 2016. gada 21. oktobris

3.Moz.26:9

Es griezīšos pie jums un darīšu jūs auglīgus un jūs vairošu un ar jums nodibināšu Savu derību.