ceturtdiena, 2016. gada 20. oktobris

1.Pēt.4:7-8

Topiet sapratīgi un modri Dievu lūgt. Par visām lietām lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu.