pirmdiena, 2016. gada 1. augusts

5.Moz.10:17-19

Dievs, kas neviena vaigu neuzlūko un uzpirkšanas dāvanas neņem, kas bāreņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu un kas mīl svešinieku, dodams viņam gan maizi, gan drēbes. Tāpēc mīliet svešinieku.