svētdiena, 2016. gada 14. augusts

2.Tes.1:12

Lai tā jūsos tiktu pagodināts mūsu Kunga Jēzus Vārds.