pirmdiena, 2016. gada 15. augusts

Sal.pam.15:3

Tā Kunga acis ir visur, un tās noraugās kā uz ļaunajiem, tā arī uz rimtajiem.