otrdiena, 2016. gada 19. jūlijs

Jes.55:8

"Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas Kungs.