trešdiena, 2016. gada 13. aprīlis

1.Pēt.1:13

Lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies.