trešdiena, 2016. gada 13. aprīlis

Ps.33:21

Par Viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz Viņa svēto Vārdu.