pirmdiena, 2016. gada 11. janvāris

Mk.11:24

Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.