trešdiena, 2016. gada 20. janvāris

Joz.24:18

Mēs kalposim Tam Kungam, jo Viņš ir mūsu Dievs.